НАГРАДА

НАГРАДА

Добитник награде Конгреса - Лука Милићевић, Математички институт - САНУ, БеоградЛука Милићевић је рођен у Београду 1. октобра 1991. године. Похађао је Математичку гимназију у Београду, коју је 2010. године завршио као ученик генерације. Завршио је основне и мастер студије на Универзитету у Кембриџу, Уједињено Краљевство, на смеру математика, с оценом прва класа. На истом универзитету је 2018. године завршио и докторске студије из теоријске математике и математичке статистике под менторством Имреа Лидера.

У свом математичком раду, Лука Милићевић се бави првенствено адитивном комбинаториком. Међу значајним резултатима издвајају се квантитативна инверзна теорема за норме уједначености у коначним векторским просторима високе карактеристике, коју је доказао у заједничком раду са Тимотијем Гауерсом, полиномне оцене у проблему односа деобног и аналитичког ранга, чиме је решио хипотезу Каждана и Циглер, као и резултати који се тичу норми уједначености у случају ниске карактеристике.

На Математичком институту САНУ запослен је од 1. октобра 2017, а од 18. новембра 2019. је у звању научног сарадника. Од 1. јануара 2024. руководи пројектом Approximate Algebraic Structures of Higher Order: Theory, Quantitative Aspects and Applications (акроним A- PLUS), који финансира Фонд за науку у оквиру програма ПРОМИС 2023. На Математичком институту САНУ руководи Студентским семинаром, учествује у студентским праксама као ментор и обавља улогу секретара Сектора за математику.

Поред истраживачког посла, од октобра 2017. године ангажован је и у Математичкој гимназији у Београду, где држи менторску наставу.Правилник о додели награда за достигнућа у математичким наукама Друштва математичара Србије.

1. Лица која конкуришу за награду треба да:

  • у години одржавања Конгреса не пуне више од 40 година живота
  • су држављани Републике Србије
  • су последњих 10 година већи део времена боравила у Републици Србији

2. Награду додељује Жири који именује Друштво математичара Србије.

3. Кандидат који конкурише за награду или физичка, односно правна лица која са одобрењем кандидата га предлажу за награду, достављају Жирију најкасније до 5. маја 2024. године:

  • пријаву са доказима о испуњености услова из тачке 1
  • сепарате радова којима се конкурише
  • евентуално фотокопије радова у којима су радови цитирани.

4. Радови којима се конкурише морају бити самостални. Уколико више аутора конкурише са истим радовима, тада се награда дели на једнаке делове.

5. Добитник награде ће на Конгресу одржати пленарно предавање у одговарајућој секцији Конгреса.